Bibliothek

 

 Bitte hier klicken, wenn du die Schulbibliothek online durchstöbern möchtest ….

Schulbibliothek

 

Schoulbibliothéik vum Cycle 1:
D‘Schoulbibliothéik vum 1 Cycle huet ganz vill Billerbicher an och Sachbicher fir
Kanner vun 3 bis 6 Joer. Et sin daitsch franséisch awer och seit kurzem
portugiesesch Bicher déi een kann ausléinen.
Bicher auszeléinen as ganz einfach:all Kand huet eng Lieserkaart mat senger
Foto an der Bibliothéik hänken. An all Buch as eng Bicherkaart. Fir e Buch
auszeléinen hellt d‘ Kand d‘Bicherkaart a hängt se ennert seng Foto.
D‘ Bibliothéik as all Dach vun 8.00 bis 9.00 Auer fir d‘Kanner ob. Sie kennen
eleng, mat der Joffer (fir de Précoce) oder mat hiren Elteren kommen.
Am Kader vun der Schoulbibliothéik gin am Laf vum Schouljoer fir all Klassen
Liesatelien awer och aner flott Aktivitéiten ronderem Bicher organiséiert.
Mir frëen eis ob all Besuch.
 
Bibliothèque cycle 2, 3 & 4
Une deuxième bibliothèque se trouve près de la salle de gymnastique et tient quelque 2200 titres à disposition des élèves des cycles 2, 3 et 4.Des présentations de livres, des ateliers et des activités d’initiation et d’incitation à la lecture sont organisées de manière hebdomadaire.La bibliothèque est ouverte  du mardi au vendredi pendant les récréations de 9:55 à 10:15 hrs. Une carte de lecteur à code-barres permet la saisie informatique des lecteurs et aide à gérer les prêts.